Monica Johansson lutar sitt resonemang mot att tekniken och den medicinska kunskapen går framåt, vilket gör att vårdtiderna blir kortare. Barn och ungdomar (gäller de flesta patienter) behöver helt enkelt inte vårdas på sjukhus i samma utsträckning, som tidigare.

– Och så har man (barnkliniken) inte utnyttjat alla sina vårdplatser, säger Monica Johansson.

Hon får stöd i sitt resonemang av barn- och ungdomsklinikens verksamhetschef Diana Bornstein Welff. Hon säger att behandlingarna blir bättre och bättre och att nya behandlingsmetoder, som mobila team, kan ta över vissa uppgifter.

– Och så har vi för många patienter per sjuksköterska, säger Diana Bornstein Welff.

[fakta nr="1"]

Jämfört med Falun, Gävle, Örebro och Västerås är bemanningen lägre på Mälarsjukhuset.

Förslaget var från början att minska antalet platser till tolv, men det motsatte sig Diana Bornstein Welff med motiveringen: "kommer under oacceptabelt långa perioder innebära överbeläggning med äventyrande patientsäkerheten, arbetsmiljöproblem och dessutom risk att behöva skicka patienter till vård utanför landstinget".

Däremot accepterar hon en neddragning från 20 till 15 platser.

– Det händer att vi har fullt, men överlag så räcker femton vårdplatser, säger Diana Borstein Welff.

Neddragningen ska dock ställas mot att Sörmland växer så det knakar. På tio år (2006-2016) har antalet invånare ökat med 27 000 personer, det vill säga femtusen fler än hela Katrineholms tätort. Under samma period har antalet nyfödda per år ökat 500.

Och det ska också ställas mot de massiva protester mot nedskärningar på barnsjukvården i länet. Inte minst efter att slutenvårdsplatserna, dygnet runt platser, på Nyköpings lasarett försvann för drygt tio år sedan. I dag finns bara två observationsplatser för barn i södra länsdelen.

[fakta nr="2"]

Marie-Louise Forslund-Mustaniemi (KD) var med och lade ned vårdplatser på barnkliniken i Nyköping, men har sedan något år tillbaka ändrat uppfattning. I dag är hon för att öppna platser på Nyköpings lasarett igen. Marie-Louise Forslund säger också att hon inte delar verksamhetschefens Diana Bornstein Welffs bedömning om att det räcker med 15 platser.

– Vi står inte bakom förslaget om att skära ned fem platser i Eskilstuna. De platserna vill vi att man förlägger till Nyköping, säger hon.

Magnus Leivik (M) säger att målsättning måste vara att behålla 20 platser på barnkliniken.

Barn- och ungdomskliniken har i dag sina slutenvårdsplatser förlagda till Mälarsjukhuset i Eskilstuna.