Berätta om årets bilder!

‒Aida Chehrehgosha bilder känns som en bra uppföljning på humorn vi kunde se i fjolårets bilder. Hon har fokuserat på barnperspektivet och temat lek, vi har nästan bara barn med på årets bilder vilket känns väldigt bra! Det är bilder fångade i leken med allt vad det innebär av barnens egna personligheter och då blir det heller inte klassiska reklambilder med ständiga leenden, barnen får vara barn rakt upp och ner. Vi tycker Chehrehgoshas bilder blev väldigt vackra och karakteristiska för kampanjen.

I likhet med tidigare år har kampanjen blivit en snackis i Stockholm. Hos en krönikör på Dagens Nyheter har bilderna gett upphov till skräckkänslor.

Artikelbild

"...riktigt så ruggiga som i år kan jag inte minnas att de har varit tidigare. Nu syns sällskap i märkligt ålderdomliga klorinvita kläder med ryggarna mot betraktaren. Det är som om de döljer något. Ett porträtt visar en kvinna med en hatt gjord av pinnar och löv, försedd med bildtexten ”Anna-Stina. Smyckad för lek”.", skriver han.

Vad säger du om obehagskänslan de väcker hos DN-journalisten?

‒Kampanjen är liksom tidigare år mer konstnärlig än klassiskt kommersiell och det väcker känslor. Vi är vana att få många kommentarer både i brev och i sociala medier och faktum är att det är väldigt få som är kritiska, den här krönikan sticker ut. De mätningar vi gör efter varje kampanj i tunnelbanan visar tvärtom att folk uppskattar bilderna, de ses som moderna och allt annat än irriterande. Jag tycker det är viktigt att låta konstnärliga bilder få tolkas fritt och då kan man heller inte förvänta sig att alla ska gilla vad de ser.

Vilken effekt ger kampanjen?

‒Vi har 3 000 inflyttningar om året till kommunen och hör på rundturen som ordnas varje vår och på inflyttare att många hittat hit just genom de karakteristiska bilderna i tunnelbanan. Så bilderna ger absolut effekt, framförallt när det gäller att öka kännedomen om Nyköping som tänkbar stad att flytta till. Vilket är målet med hela Bo i Nyköping.