"Petterssons gör skillnad" är bloggen som på några år seglat upp på topplistan över sajter som ser sig själva som invandrarkritiska och partiska, men som andra kallar rasistiska.

‒Den som vill ha opartisk fakta och journalistik får fortsätta att vända sig till de traditionella nyhetsförmedlarna, säger Södermanlands Nyheters chefredaktör och ansvariga utgivare Anna Falk.Bloggen startades i juli 2010 av Oxelösundsbon Tommy Pettersson, som fortfarande driver den. I programförklaringen utlovar han "oberoende nyheter, satir och allvar om politik, journalistik, invandring, mångkultur, islam, brottslighet, rasism, natur, livet och musik".

En snabb genomgång av inläggen visar emellertid att det finns förhållandevis lite om natur, livet och musik men desto mer om journalistik, islam, brottslighet och rasism.

När Pettersson själv tar till orda i bloggen, till exempel i den inledande programförklaringen, är tonen neutral och utan hätska utfall. I läsarkommentarerna är tonen desto hårdare, men det är inget som oroar honom själv.

‒Tonläget i den offentliga debatten sätts alltid av makten, säger Tommy Pettersson till tidningen och tillägger att han är mycket tydlig med vilka regler som gäller för bloggen.

Tommy Pettersson säger att han startade bloggen som en följd av att han tyckte sig censurerad, både av SN och av rikstidningarna.

‒Inför riksdagsvalet 2010 märkte jag att färre invandrarkritiska insändare kom in. Redaktionerna skyllde på platsbrist men journalister på tidningen erkände att det var uppenbar censur.

En snabb sökning i SN:s arkiv visar tio publicerade insändare signerade Tommy Pettersson under sensommaren och tidiga hösten 2010, berättar Anna Falk. Åtminstone någon eller ett par handlar om invandring.

‒Så jag har svårt att se att det skulle ha funnits någon slags censur, säger Anna Falk.

Petterssons blogg är övertygad om att alla journalister har en dold dagordning där det inte handlar om att återge vad som sker utan om vad som är lämpligt för folk att veta. Många svenskar misstror därför traditionella medier och flyttar över till sociala medier som Pettersons blogg, hävdar han.

Anna Falk tycker att det är upp till var och en att välja vilka medier eller bloggar de vill följa.

– Jag är ju för både mångfald och åsiktsfrihet. Men jag tycker att det är bra att Tommy Pettersson är tydlig med att bloggen är partisk, och jag hoppas att alla läser den med källkritiska glasögon som jag tycker att man alltid ska ha på sig.

Det svenska systemet med ansvarig utgivare brukar ses som en garanti för att en enskild person kan ställas till ansvar för en felaktig publicering. Petterssons blogg har ingen ansvarig utgivare och saknar utgivningsbevis. Men att det skulle försvaga enskildas möjligheter att få rätt håller inte Tommy Pettersson med om.

‒Det är rättsväsendet som ska garantera rättssäkerheten i ett demokratiskt samhälle, ansvarig utgivarens huvudsakliga uppdrag är att ansvara för innehållet i den egna produkten.

I takt med att klimatet i samhället har hårdnat har också trycket på de traditionella nyhetsförmedlarna att "avpixla" ökat.

– Det är lätt att tänka att det är rätt åt gärningsmannen, men som ansvarig utgivare måste jag alltid tänka längre än så, och överväga alla olika konsekvenser som en identifiering kan innebära. Något som ofta glöms bort av dem som förespråkar att misstänkta gärningsmän och dömda brottslingar hängs ut med namn och bild är att en "avpixling" ofta innebär en risk för att även offret blir identifierat, säger Anna Falk.