Med det har laget ett bra läge inför returen hemma i Duveholmshallen på söndag 15 mars 18.30.