Bygglovsenheten gjorde ett besök hos fastighetsägarna i våras och då upptäcktes att en tillbyggnad på 15 kvm och en komplementbyggnad på 25 kvm uppförts på fastigheten. Det utan vare sig bygglov eller startbesked.

Fastighetsägarna få nu betala 18 600 kronor i vite vardera till Nyköpings kommun, sammanlagt 37 200 kronor.