Hon är avgående ordförande i Landstingsservice. Bolaget har upphört, politiskt beslut taget 30 oktober, och avveckling pågår (bolagsstämma i maj). Landstingsservice har 456 anställda, bland annat städare och vaktmästare till region Sörmlands sjukhus och fastigheter.

De anställda flyttades vid årsskiftet över till region Sörmland.

Detsamma gäller landstingsbolaget D-data, som också övergått till region Sörmland.

Kollektivtrafikmyndigheten och regionförbundet Sörmland upphörde samtidigt och införlivades i region Sörmland.

När D-data, kollektivtrafikmyndigheten och regionförbundet avslutade sina verksamheter satte man punkt genom att bjuda personalen på hotell och krog och julmat, i fler fall, på Pilkrog (Eskilstuna), hotell Blommenhof (Nyköping), hotell Malmköping och Södertuna slott.

Notan landade på sammanlagt 151 32 kronor.

Men för Landstingsservice personal bjöds man på gröt och en macka.

– Det kan väl vara lite orättvist att det är på ett visst sätt för vissa, men det är upp till varje verksamhet att bestämma, säger Terese Askerstedt.

Var det så att ni glömde bort avslutningen?

– Vi har inte ens diskuterat det. Vi har pratat med våra fackliga representanter och inte tyckt att vi ska ha någon, svarar Terese Askerstedt.

Viktigast har varit att personalen får en bra övergång till region Sörmland, fortsätter hon.

Regiondirektör Jan Grönlund meddelar att D-data och Landstingsservice haft egna styrelser och direktörer, menar att ansvaret därmed vilar på dem.

– Jag har ingen synpunkt på vilka val man gjort vad gäller avslutningsaktiviteter, uppger han.