Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet menar att de måste veta vilka besparingar som de tar ställning till och vad konsekvenserna av dessa blir, innan de kan ta ett sådant beslut.

Katrineholms-Kuriren har tidigare berättat att socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden spara 17 miljoner kronor vardera under 2019 och övriga nämnder ska spara 20 miljoner kronor tillsammans.

Målet är att kommunens ekonomi ska vara i balans vid årsskiftet 2019/2020.

Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet skriver i sin reservation att när den ekonomiska situationen var liknande 2012, uppmanades nämnderna att ta fram sparförslag med konsekvensbeskrivningar inför kommunstyrelsen beslut.

Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet anser att det vore mer korrekt att göra på det sättet även den här gången.

Därför yrkade de på återremiss av förslaget för att få en ekonomi i balans 2019

Men yrkandet avslogs av majoriteten. Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot det och mot beslutet i sin helhet.