Björn Lidö är chef för underrättelsesektionen hos polisregion Öst. Han vill inte tala om vilka metoder polisen använder, för att samla in uppgifter från sina informatörer, men säger att verksamheten förhindrar grova brott.

Finns det någon uppskattning av hur många brott som förhindrats, med hjälp av informatörsinformation?

– Jag kan i varje fall säga att verksamheten har förhindrat ett antal grova våldsbrott och andra grövre brott. Jag tror att vi skulle ha fler grova brott utan den, säger han.

Hemlighetsmakeriet runt informatörsverksamheten är stor och inte mycket är känt om hur det egentligen fungerar.

– Ett av skälen till att det inte är så känt är skyddet för inblandade parter, både informatören och de hos polisen som jobbar med det, säger Björn Lidö.

Är rättssäkerheten i fara, när informatörer som själva kan vara kriminella, används?

– För att vi ska kunna förebygga och förhindra brottslighet behöver vi insyn. Vi behöver få insyn från dem som känner till det. Det är ofta så att det är personer som rör sig i eller väldigt nära den kriminella miljön. Det är sällan så att den som är helt utanför miljön känner till den. Det är inget konstigt.

Verksamheten är rättssäker, säger Björn Lidö och man utgår inte bara från uppgifter från informatörerna, utan andra bevis krävs också.

– Polismyndigheten skulle inte ägna sig åt den annars. I de fall informationen används finns också bevisvärdering. När de bevisen bedöms trovärdiga är rättssäkerheten uppfylld. Så är det alltid. Information vi får behöver styrkas med annan information.

Hur är säkerheten för informatörerna, om de avslöjas?

– Jag kan inte uttala mig i det enskilda fallet. Men vi har rutiner för att det ska vara säker verksamhet för både informatör och hanterare.

Om informatören avslöjas, kan den kanske aldrig leva normalt igen. Är det moraliskt rätt av polisen att rekrytera informatörer, när man känner till riskerna?

– Jag vill inte ge mig in i det med moraliska aspekter. Vi har ett uppdrag och det här är en del av vår brottsbekämpning

Björn Lidö svarar inte på frågan hur många hanterare respektive informatörer polisen har.

– Det är mycket runt metoderna som är skyddsvärt, men att vi har dem är inte hemligt, säger han.