Det var i juni i fjol som Katrineholms-Kuriren berättade att Sjötorps hus köpt marken för att bygga nio bostadsrätter, i form av kedjehus, på en tomt på Bäverstigen. Boytan i bostadsrätterna var planerad till 115 kvadratmeter fördelat på fem rum och kök.

– Många vill ha den här storleken på bostad, gärna nytt, fräscht och energisnålt. Ett behagligt boende där man bara bor och inte behöver renovera, sa Pär Knutsson på Sjötorps hus, då.

Nu har Stefan Jansson, förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen, fått i uppdrag av kommunstyrelsen att makulera avtalet mellan kommunen och Sjötorps förvaltning. Den inbetalda handpenningen på 310.000 kronor ska också betalas tillbaka.

Stefan Jansson berättar att förutsättningarna har förändrats sedan avtalet skrevs under. Då var förslaget till ny detaljplan ännu inte klart.

– Den stora förändringen är att färre bostäder får plats på ytan. Det har att göra med hur man planerar för dagvatten och lokalt omhändertagande av dagvatten, förklarar Stefan Jansson.

Tanken är dock att det ska bli andra bostäder på marken, så småningom

– Vi kommer att planlägga marken för bostadsändamål. Sedan blir det ett omtag.

– Det är synd att det inte blir som man tänkt sig från början. Det är det som planen är till för, att skapa förutsättningar. Att se vad vi kan och inte kan göra är svårt att sia om i förväg, säger Stefan Jansson.