Anledningen till förändringarna är att Sörmland ska följa SL:s priser, något som pendlarföreningen Trafik i Mälardalen tycker är orimligt.

Per-Anders Staav är ordförande i pendlarföreningen Trafik i Mälardalen. Han tror att de flesta av föreningens medlemmar har pendlarbiljetten Movingo som kombinerar tågsträcka och anslutande lokal kollektivtrafik på en och samma biljett.

Han har inte fått några synpunkter eller reaktioner från medlemmarna kring Sörmlandstaxans periodbiljett på 30 dagar, för kollektivt resande i hela länet, men säger att föreningens allmänna åsikt är att priset för att åka kollektivtrafik generellt ska vara så låg som möjligt.

– Från vår synvinkel förstår vi inte varför Sörmlandstaxan ska vara kopplad till SL, SL har ju helt andra ekonomiska utmaningar, säger Per-Anders Staav.

Från och med årsskiftet kommer Sörmlandstaxan att kosta 860 kronor för vuxna (tidigare 830 kronor) och 570 för barn, ungdomar och studenter (tidigare 550 kronor). Detta under förutsättning att alla länets kommuner godkänner förändringen i respektive fullmäktige.

En nyhet är också att studenter kommer behöva visa att de studerar på minst 75 procent, för att omfattas av Sörmlandstaxans studenterbjudande. Nuvarande studenterbjudande riktar sig till studenter upp till 26 år utan krav på studietakt.

Sörmlandstaxan inklusive skolkort trädde i kraft i oktober 2016. Biljettintäkterna för 2017 visade inte den intäktsutveckling som förväntats vid införandet av taxan.

Men det är alltså inte anledningen till prishöjningen, enligt Åsa Bjerke, avdelningschef för strategisk utveckling och analys på Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

– Redan när vi tog beslut om taxan, beslutades det att Sörmlandstaxans periodbiljett skulle följa SL:s taxa. De höjde sina priser redan i januari i år och nu följer vi efter. Eftersläpningen beror på beslutsprocessen i alla länets kommuner, säger Åsa Bjerke.

– Vi hoppades samtidigt också på en resandeutveckling som vi tyvärr inte såg under 2017, intäkterna är lägre än vad vi hoppats på, fortsätter hon.

Intäkterna för Sörmlandtaxan landade under 2017 på ungefär 106 miljoner, medan Kollektivtrafikmyndigheten hade budgeterat för cirka 115.

Att Sörmlandstaxan ska följa SL:s taxa är ett politiskt beslut. Mattias Claesson (C) ledamot i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, betonar att det är reseökning som är det viktiga, men säger samtidigt att det är en bra princip att följa SL.

– Det ska kännas transparent. Även om Sörmlands utbud inte är lika stort så är det ett litet riktmärke. Vi ska inte glömma bort att Movingoresenärerna också har tillgång till hela utbudet.

Om SL genomför en stor prisändring, kan Sörmlandsresenärerna också vänta sig det?

– Om det blir så får vi ta det under betänkande, men den här typen av höjning, som är mer av indexkaraktär, har vi avsikten att följa, säger Mattias Claesson.