Eskilstuna – årets Jazzkommun 1999

Nyheter
Eskilstuna satsar friskt på musiken som näringsgren.Resultaten låter inte vänta på sig: 1998 var Eskilstuna Sveriges popstad. Nu, 1999, har Eskilstuna korats till Årets jazzkommun.På onsdag delas priset ut av Bengt Säve-Söderbergh från Svenska Jazzriksförbundet. Det sker i samband med en konsert med Putte Wickman och Claes Crona trio.

För tjugo år sedan startade Eskilstuna Jazzklubb. Nu har klubben en egen källarlokal, Kontrast, i bibiliotekshuset, där man ordnar konserter minst en gång i veckan. Antalet besökare ökade från 1500 personer 1994 till 6000 år 1998.


Mer att njuta av för diggarna

Under den tid som Eskilstuna är Årets jazzkommun blir det ännu mer att njuta av för diggarna. I oktober kommer man att ordna en jazzfest med lokal jazz och med nationell och internationell jazz, säger Leif Lindskog, general för programmet under året.
Satsningen på musik i Eskilstuna kommun har inte bara med musik att göra:
Vi vill satsa på musiklivet och den näring som det innebär. Musik är ju vår tredje största exportvara, säger Lena Sjöberg, informationssekreterare vid Eskilstuna kommun.
Förra året for hon och Rocco Gustafsson till Cannes på Midemmässan för att knyta kontakter med branschfolk. I år när Sverige är värd för Midemmässan, som SN berättade om i måndagens tidning, kommer Eskilstuna återigen att vara representerat.


Samarbete inlett

När SN talar med Lena Sjöberg kommer hon just från en lokal presskonferens om nya steg för att främja musiken som kultur och som näringsgren:
Vi har påbörjat ett samarbete med Mälardalens högskola för att få fram en managerutbildning som ska innehålla ämnen som juridik, ekonomi, marknadsföring och språk. Vi vill hjälpa branschen att lyfta upp den på en akademisk nivå.
I februari sker nästa steg i utvecklingen. Då far representanter för Eskilstuna kommun och för högskolan till Manchester för att se hur manchesterborna har utvecklat sin musik. Där har de till och med en doktor i popkultur:
De har en liknande industribakgrund som Eskilstuna, säger Lena Sjöberg vidare.


Sitta hemma förkastligt

Att sitta hemma i Eskilstuna och vänta på att saker händer tycker hon är förkastligt. Bättre då och se vad som sker på andra håll i världen.
Ett seminarium om svensk musikindustri och export står också på agendan i mitten av februari.

Ylva-Kristina Sjöblom