Antalet sörmlänningar som var inskrivna som arbetslösa i februari uppgick till 12 700 personer, motsvarande 9,2 procent. Det är en minskning med 1 000 personer (0,8 procentenheter) jämfört med samma månad föregående år. I riket som helhet var 7,0 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år arbetslösa.