Händelserna som kvinnan åtalas för ägde rum mellan oktober 2015 och juni 2016. Vid totalt 38 tillfällen misstänks kvinnan ha lämnat oriktiga uppgifter till försäkringskassan om tillfällig föräldrapenning. "De oriktiga uppgifterna har bestått i att hon uppgett att hon avstått från arbete för vård av sjukt barn trots att hon de aktuella dagarna inte har avstått från arbete, själv varit sjuk, haft semester eller av annan anledning inte avstått från arbete på grund av vård av barn", skriver åklagaren bland annat i sin stämningsansökan mot kvinnan som har lämnats in till Eskilstuna tingsrätt.

De oriktiga uppgifterna ska ha gjort att 52 909 kronor felaktigt betalades ut till kvinnan och åklagaren anser att kvinnan har agerat systematiskt när hon ansökt om pengar från försäkringskassan.

Fallet ska avhandlas i Eskilstuna tingsrätt och beräknas pågå under en halv dag.