Jette Madsen från Halmstad var i Eskilstuna för ett kundmöte. Hon minns tydligt kollegans knackningar på hennes dörr, vägen genom röken och de intensiva lågorna.