En fånge på Hällbyanstalten har tidigare framfört klagomål till JO på att endast tre av nitton intagna i hans paviljong har tillgång till vinterjackor. Bristen på vinterjackor gör att hans medfångar inte kan vara utomhus när det är kallt och därför inte kan utnyttja den timmes dagliga utomhusvistelse som erbjuds.

JO har krävt svar från anstalten i fråga och Kriminalvården och Hällbyanstalten har uppgett att det inte finns några vinterjackor att tillgå i det upphandlade klädsortiment som erhålls. Det går heller inte att köpa in nya jackor. I stället har de intagna fått hålla till godo med fleece- och skaljackor enligt principen "lager på lager".

Enligt Kriminalvården arbetas det emellertid på en ny kollektion med särskilda kläder anpassade för häkten och anstalter. Där kan även en ny sorts vinterjacka som fungerar säkerhetsmässigt vad gäller fickor, luvor och metalldelar, komma att tas fram.

JO konstaterar dock att de intagna på Hällbyanstalten fortfarande inte har några tjockare vinterjackor att ha på sig och att det inte har funnits något hinder för anstalten att utöka sitt lokala sortiment med lämpliga vinterplagg.

"Anstalten Hällby kan därför inte undgå kritik för att de intagna inte tillhandahållits lämpliga kläder för utomhusvistelse i vinterväder", skriver JO i sitt utlåtande. "Jag förutsätter att anstalten fortsättningsvis kommer att försäkra sig om att det finns ytterplagg för de intagna som räcker till vintertid", avslutar JO.