Företrädare för T.O Sports Bar AB som driver Lion Bar delgavs beslutet i onsdags eftermiddag. Sedan dess har bolaget inte längre något tillstånd att sälja alkohol. På den låsta dörren till lokalen sitter numera en handskriven lapp som meddelar att Lion Bar håller "stängt på grund av vattenläcka" och att man avser att öppna "när problemet är löst".