I den skånska kommunen Staffanstorp har den M- och SD-ledda majoriteten beslutat att återvändande IS-terrorister inte är välkomna till kommunen, och att de inte kommer att erhålla stöd i någon form. Det innebär att kommunen ska neka eventuella återvändare möjligheten till försörjningsstöd, hjälp till bostad och vuxenutbildning.