– Vi vill göra folk uppmärksamma på att detta är ett brott. Både att försöka köpa en röst och att försöka sälja sin röst för att få pengar, säger Björn Öberg, presstalesperson i polisregion Öst där Sörmland ingår.

Han berättar att polisen har uppmärksammats på att handel med röster inför valet på söndag just nu pågår i olika sociala medier. Exakt var i landet det förkommer, har han just nu inga uppgifter om.

– Det ska vara relativt nytt. Och så som vår demokrati är uppbyggd med fria och hemliga val så ser vi mycket allvarligt på detta. Det var detta som föranledde att vi publicerade texten. Folk måste uppmärksammas på att det är ett brott, betonar Björn Öberg.

Han säger att polisen är mycket engagerad i valet, att informera allmänheten om hur valet och röstningen går till och säkerheten runt valet på söndag. Det vi tar för självklart i Sverige är inte lika självklart för alla.

– Om man ser till val internationellt, så finns det val där folk riskerar sina liv för att få de rättigheter som du och jag har, säger Björn Öberg och berättar att polisen också har tryckt upp information på olika språk om vad som gäller för det svenska valet.

Vad är det för straff som gäller om man försöker sälja sin röst eller köpa någon annans?

– Det kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Om det är grovt, då det kan vara förknippat med våld eller hot om våld, kan man få fängelse i högst fyra år, säger Björn Öberg.

Han betonar också att det är lika olagligt att försöka få någon att avstå från att rösta som att försöka ägna sig åt handel med röster.