Enligt rapporter från tryckeriet i Lagersberg, Eskilstuna var det problem med en fals som gjorde att tidningarna inte kunnat tryckas i tid och därför blev försenade.

Förseningarna gällde förutom Södermanlands Nyheter även Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren och Strengnäs Tidning.

Alla tidningar finns som vanligt som e-tidning på våra sajter. Här finns Södermanlands Nyheter: http://dagens.sn.se/#issues

Strax före klockan tolv var samtliga nummer av fredagens SN utdelade till prenumeranter.