Ekonomi Politikerna kommer att få inflytande över inflationsmålet. Samtidigt ska Riksbanken få ta andra hänsyn än bara inflationen när räntan sätts, enligt förslagen till hur Riksbanken ska arbeta i framtiden, skriver Svenska Dagbladet.

I dag bestämmer Riksbanken själv vilket inflationsmål som ska gälla. Enligt riksbankskommitténs kommande förslag kommer politikerna få mer inflytande över målet, som i dag ligger på två procent.

Riksbanken ska lämna in förslag, men riksdagen ska besluta om det, säger Vänsterpartiets Johan Lönnroth till Svenska Dagbladet.

Lönnroth har suttit i utredningen som i över två år jobbat med hur Riksbanken ska styras framöver.

Ett annat förslag, enligt Lönnroth, är att Riksbanken ska kunna få ta hänsyn till den finansiella stabiliteten när räntan bestäms. I dag är det enbart inflationen som styr. Andra förslag är att antalet ledamöter i riksbanksledningen bantas från sex till fem.

Kommittén ska presentera förslagen för regeringen i slutet av oktober. Lönnroth kommer själv att reservera sig. Inflationen blir fortsatt alltför styrande för räntan, menar vänsterpartisten, som vill att även att sysselsättningen ska spela roll.