Förtidspension gav 500 kronor i bonus

Nyheter
Antalet sjukskrivna ska minska. Det säger regeringen och försäkringskassan verkställer – genom att förtidspensionera. För varje ärende har handläggaren fått 500 kronor.

Ohälsan i Sverige är ett stort problem som kostar samhället stora summor varje år. Regeringen vill att antalet sjukskrivna ska halveras på tre år. Från försäkringskassan har en snabb åtgärd varit att byta ut sjukpenning mot sjukersättning, alltså det som tidigare kallades förtidspension. Och för att öka takten har handläggare i Sörmland under flera år erbjudits övertid då de fått 500 kronor för varje person de föreslagit för förtidspension.

För den sjukskrivne innebär ett utbyte av sjukpenning att ersättningen minskar från 80 till 64 procent av lönen.
Anledningen till att försäkringskassan i Sörmland inte har haft vanlig övertidsersättning per timme är enligt flera chefer att betinget fungerat bättre. Det visar statistiken också. Under 2004 förtidspensionerades 1 743 sörmlänningar, vilket är 308 personer fler än året före. Takten ökar alltså.
Vi har betalat 500 kronor per PM och det har fungerat utomordentligt bra. Det har inte varit någon laddad fråga för oss, säger Solveig Lindblom, länsdirektör för försäkringskassan i Sörmland, som inte vill kalla det för ett bonussystem.
De promemorior Solveig Lindblom talar om är skrivelser som sammanfattar den sjukskrivnes situation, baserade på läkarutlåtanden och försäkringskassans egna bedömningar. Det är i dessa PM som utredaren föreslår sjukersättning. En sjukförsäkringsnämnd fattar sedan det slutgiltiga beslutet om ett utbyte till sjukersättning är aktuellt, vilket nästan alltid är fallet.

Rehabsamordnaren arbetar med att få personen tillbaka till jobb. Först när man kommit till vägens ände skrivs ett PM, säger Solveig Lindblom.
Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg säger att den betingade övertidsersättningen, som i vissa fall uppges ha varit 1 500 kronor, inte förekommer längre. Enligt Malmborg kunde systemet uppfattas som att man stimulerade utredare på försäkringskassorna att förtidspensionera människor.
Men så var det inte. Bonussystemet gav inte ersättning beroende på slutsatsen i ärendet, säger han.
I Sörmland upphörde betinget på PM-skrivningar vid årsskiftet. Då hade det pågått i över tre år. Nu är det vanlig övertidsersättning som gäller.
I januari i år var 7 457 personer sjukskrivna i Sörmland medan antalet förtidspensionärer var 16 186.