Hittills i år har länets tre akutmottagningar räknat in närmare 2 600 fler besök jämfört med förra året. Ökningen ska ses i ljuset av att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centern och Vänsterpartiet till förra året genomförde en reform om gratis, avgiftsfria, besök på vårdcentralerna, som skulle avlasta akutmottagningarna.

Men även köerna till operation/åtgärd för de som väntat längre än tre månader (vårdgarantin – som är patientens rättighet) har vuxit mycket kraftigt i Sörmland (1 563 mot 778 i fjol). Jämfört med grannlänen Västmanland och Östergötland är Sörmlands utveckling uppseendeväckande.

– Det är oacceptabelt att sjuka ställs i långa operationsköer när de enligt svensk lag har rätt till vård inom rimlig tid, säger Magnus Leivik.

Artikelbild

Monica Johansson, (S).

Jonas Lindeberg (Vård för pengarna) delar bilden om att det är ett stort bekymmer med ett ökat tryck på akutmottagningarna och växande operationsköer.

– Vi behöver öka antalet vårdplatser. Vi behöver fler operationslag. Vi måste därför genomföra en personalsatsning för att kunna behålla och rekrytera vårdpersonal. Landstinget måste fokusera på sin huvuduppgift – vård, uppger han.

Monica Johansson säger att man ska ta i beaktande att sommaren varit extremt varm, vilket gjort att besöken ökat, och att länets befolkning vuxit i antal.

Men köerna kan inte bara tillskrivas den varma sommaren och befolkningsökningen. Köerna har vuxit över hela året, och i högre utsträckning än befolkningstillväxten.

Artikelbild

Magnus Leivik, (M).

Monica Johansson ser inte avgiftsfria besök till vårdcentralerna som något debacle. Avgiftsfriheten gjordes inte bara för att lätta på trycket till akutmottagningarna, förklarar hon.

– Avgiftsfria besök på vårdcentralerna är inget misslyckande, men givetvis har vi fortfarande ett jobb att göra, säger hon.

Jobbet består i att rekrytera mer personal – ett arbete som pågår.

Monica Johansson får medhåll av Lotta Back (V), som vill satsa mer på vårdcentralerna.

– Gissningsvis behöver tillgängligheten på våra vårdcentraler öka, anser Lotta Back.

Landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör, Monika Samuelsson, menar att en stor del av operationsköerna beror på ett "stort inflöde" av patienter som ska prova hörapparat (464 har väntat längre än 90 dagar mot 145 förra året). Insatser pågår för att kapa köerna, uppger hon.