Mycket var nytt, men en hel del var sig likt. Tomas Borin (Vård för pengarna) och Roger Ljunggren (S) var nya som fullmäktiges ordförande respektive förste vice ordförande.

En del barnsjukdomar, av förståliga skäl, infann sig – man valde till exempel att utföra en omröstning två gånger för att tekniken inte fungerade tillfredsställande. Borin var initialt lite osäker och höll en lite informell ton, vilket är ovanligt i ett sammanhang av det här slaget.

Ny var dessutom sammanträdeslokalen. Länsmuseets eventsal, vars väggar och tak är helt klädda i svart och utan fönster, har en god akustik liksom ventilation, och här finns gott om plats för åhörare.

Debatten var sig lik. Monica Johansson (S), Jacob Sandgren (S) och Mattias Claesson (C) höll sig på ena kanten och Magnus Leivik (M) med visst bistånd av Marie-Louise Forslund-Mustaniemi (KD), och från nu Ewa Callhammar (L) på den andra.

Stor del av debatten kom att handla om delårsrapporten. Jacob Sandgren och Monica Johansson framhöll positiva tecken som fler anställda (läkare, undersköterskor, sjuksköterskor) och Magnus Leivik framhöll att operationsköerna ökar och att länets invånares har lågt förtroende för landstinget.

En annan del som debatterades var ombyggnaden av Nyköping lasaretts kök, som först var bestämd till 26,8 miljoner kronor. Men fastigheten är i sämre skick än man först trodde. 55,4 miljoner till behövs. Är projektet redan igångsatt och ett beslut därmed bara en chimär, undrade Leivik och Callhammar. Johansson och Sandgren svävade på målet. Till slut enades man om att skjuta till pengarna.