En patient med känd VRE-smitta överfördes från Stockholm till Nyköpings lasarett i slutet av januari 2018. Den första patient som smittats på lasarettet upptäcktes drygt en vecka senare. Smittan av vancomycinresistenta enterokocker, VRE, spreds och omfattade snart 40 personer och pågick till månadsskiftet juni-juli.

De flesta patienterna hade smittats på den medicinska avdelningen och på strokeavdelningen.

En smittspårning om 3 000 personer genomfördes för att försäkra sig om att ingen mer var smittad.

Åtgärder som vidtogs var bland annat information om hygienregler, noggrann och förstärkt städning, rengöring och desinfektion, livsmedelshygien och patienters handhygien.

Ingen patient behövde behandling. Anmälan är en så kallad Lex Maria.