Som SN rapporterade nyligen har en kraftigt skabbangripen varg observerats i västra Gnesta. Djuret ska sakna päls på delar av kroppen. I onsdags meddelade länsstyrelsen att man ville avvakta med skyddsjakt eftersom det finns chans att vargen frisknar till.

Men nu har alltså ett beslut om att inleda skyddsjakt tagits. Anledningen är att den aktuella vargen har uppträtt oskyggt, och ska bland annat ha setts inne i en lada i närheten av en bostad, enligt länsstyrelsen. Risken att andra vargar blir smittade spelar också in i beslutet.

Skyddsjakten pågår till och med den 15 maj, och det handlar om en så kallad riktad skyddsjakt. Det innebär att länsstyrelsen utser en jaktledare.