Entreprenören Apelago Group tog över driften av Trosa gästhamn i våras.

– I avtalet till entreprenören hade vi skrivit över ansvar för personalliggare, så att de skulle ordna det, säger Ulf Hagstedt, teknisk chef i Trosa kommun.

 

Precis när entreprenören dragit igång sin verksamhet gjorde Skatteverket en inspektion, och då fanns det ingen personalliggare på platsen. Det hade blivit en miss i kommunikationen mellan kommunen och entreprenören. Enligt Ulf Hagstedt fanns det en otydlighet i uppdragsbeskrivningen. Skatteverket utfärdade boten på kommunen.

– Då kunde man tolka vår uppdragsbeskrivning lite annorlunda, och Skatteverket tyckte att kommunen skulle tillhandahålla det, även om vi avtalat om en annan lösning. Jag har haft en diskussion med Skatteverket om det, men såg deras synpunkt också. Det fanns fog för boten, säger Hagstedt.

Totalt ligger boten på 25 000 kronor.

– Det är tråkigt, jättetråkigt.

Vad drar ni för lärdom av detta?

– Ökad krav på tydlighet och exakthet i våra avtal, och det jobbar vi med hela tiden. Men extra tydligt och att åka ut och besikta själva, det kan vi ta med oss som lärdom.

Vem som ska betala är ännu inte helt klart, enligt Ulf Hagstedt.

– Det kan bli en fråga om att dela de extra kostnaderna som uppstår, men det är något vi får reglera mellan parterna. I avtalet hade vi en tydlig skrivning på att man skulle tillhandahålla en liggare, sedan får man bedöma var felet ligger, jag vill inte föregripa den diskussionen med entreprenören, men lärdom finns att dra, det kan vi konstatera.