Det behövs en ny lokal där kulturskolan och resten av kulturlivet i Gnesta kan frodas, menar Centerpartiet. I sitt valprogram lyfter de därför frågan om ett kulturhus, något som skulle vara bra av flera olika anledningar enligt Lill Björk (C).

– Vi behöver en smältdegel där folk kan mötas. Jag tycker inte om ordet integration, det är så tekniskt. Men det skulle möjliggöra interkulturella möten.

Var ett kulturhus skulle kunna ligga är oklart. Det kommande centrumkvarteret, där ett nytt bibliotek finns med i de första skisserna, är en möjlighet på sikt. Men C är tydliga med att de inte vill lägga pengar på ett skrytbygge.

Är ett nytt kulturhus ett vallöfte från er?

– Vallöfte? Nej det är svårt att lova saker, säger Lill Björk.

Centern vill även införa en ny politisk nämnd med ansvar för kultur- och miljö, frågor som hamnat i skymundan de senaste åren enligt Håkan Ekstrand.

– Kulturen har försvunnit när det ligger under kommunstyrelsen, säger oppositionsrådet.

– Det finns ett blomstrande kulturliv i Gnesta, men många efterfrågar en spindel i nätet som man kan vända sig till, menar Lill Björk.

Partiet håller även med majoriteten om att ett tvålärarsystem i grundskolan är en bra idé. Men Ingalill Fredriksson, som sitter i barn- och utbildningsnämnden, är en smula irriterad och menar att Moderaterna har kapat Centerpartiets förslag.

– Vi hade en motion 2016 om tvålärarsystem. Då blev det avslag med hänvisning till skollagen, säger Fredriksson.

– Men det är bra att våra förslag gror hos majoriteten, fortsätter Håkan Ekstrand, som tycker att skolan är den viktigaste politiska frågan de kommande fyra åren.