Det gäller ett antal rönnar längs Thulegatan och Torggatan, och också på parkeringen mellanbrandstationen och Elektron. De döda träden kommer att tas ned under närmsta tiden, och enligt kommunen är träden så små att det inte finns någon risk när de tas ner. De döda träden ska ersättas med nya rönnar eller oxlar.

Just rönn och oxel lämpar sig bra för stadsmiljöer av flera anledningar, berättar miljöstrategen Bertil Karlsson:

– I och med att de har bär är de bra för den biologiska mångfalden, det ger lite extra mat åt sidensvansar, trastar och andra som behöver föda på hösten. Både oxel och rönn håller sig också i behändig storlek, och växer inte iväg till jätteträd, säger han.