Bakgrunden är en anmälan till Skolinspektionen kring en situation tidigare i år då en elev blev väldigt arg, tappade behärskningen, skrek och kastade saker omkring sig.

Varpå en resurspedagog bland annat använde "handpåläggning" för att få eleven till rektorsexpeditionen, berättar Bengt Greiff, dåvarande rektor vid skolan.

– Ibland är man tvingad att fatta snabba beslut och då kan det bli fel även om har erfarenhet. Eftersom pedagogen var ensam med eleven så fanns det ingen egentlig fara för andra elever, så det var inte nödvändigt att fysiskt föra bort eleven, berättar Bengt Greiff.

Skolinspektionen sänder i princip alla anmälningar om kränkningar vidare till barn- och elevombudet som utreder händelserna.

– Vad jag vet så är det väl första gången som detta händer, att Gnesta kommun får betala vite till en elev. Men skolor får allt oftare betala vite för kränkningar i dag.

Tidigare nöjde sig myndigheten med att utfärda en varning till berörd skola.