Anna Sandklef, som är tillförordnad kommunchef, säger att verksamheterna i stort flyter på som vanligt, trots att flera chefer slutat på kort tid.

– Min bedömning är att det blir ett litet tapp när en chef lämnar, men verksamheterna flyter på och de kloka och bra medarbetarna gör sitt jobb som de alltid gör.

Christina Thunberg gav nyligen besked om att hon slutar som chef över barn- och utbildningsförvaltningen i Gnesta. Hon är den femte högt uppsatta chefen inom kommunen som slutat sedan i mars.

Artikelbild

| Vissa kommuner har önskemål om att sökanden är beredda att flytta när de rekryterar till chefsposter, men det har inte Gnesta haft. ”Vi är måna om att folk som jobbar här har et engagemang för Gnesta, sedan om man bor innanför eller utanför kommungränsen har vi inte haft något krav kring. När vi anställt personer med vetskap om att de inte har en enkel arbetspendling har kompetens och erfarenhet fått väga tungt”, säger Johan Rocklind, kommunalråd.

Tidigare har även kommunchefen Christina Hedberg, HR-chefen Tatjana Mineur, tekniska chefen Ghita Sjösteen och kanslichefen Staffan Källström valt att sluta.

Enligt Johan Rocklind, socialdemokratiskt kommunalråd, är det personliga orsaker som ligger bakom varje beslut att lämna.

– Det är inget annat bakomliggande. I flera av fallen är det personer som redan när de anställdes gjordes det utifrån att de skulle pendla ganska långa avstånd. Det är inte förvånande att man väljer att röra på sig efter några år, det känns naturligt, säger han, och berättar att för vissa av dem som slutat har deras arbete också varit projektorienterat, vilket gör ett avslut än mer naturligt:

– Ur mitt perspektiv är det inte dramatiskt. I de bästa av världar hade det kanske varit bättre om färre slutat på en och samma gång, men samtidigt öppnar det upp att bygga om lite grann i organisationen.

Hur då?

– Flera av personerna har jobbat inom kommunstyrelseförvaltningen, och nu kan vi se över hur saker ska hanteras och laborera med ansvarsområden.

Du pratar om att slå ihop tjänster?

– Absolut, vi har en skyldighet att med jämna mellanrum i anslutning till när folk slutar se över att vi har den mest optimala organisationen. Det är inte säkert att förändringar sker, men det är ett bra tillfälle att se över organisationen.

Två av tjänsterna har tillsatts. Charlotte Scherlin och Julia Zetterstrand gjorde i måndags sina första dagar som kommunens nya HR-chef respektive kanslichef.

Nu efter semestern kommer man börja med rekrytering av en ny chef till barn- och utbildningsförvaltningen, och rekryteringen av kommunchef sker lite senare framåt hösten.

– I Gnesta har vi haft lätt att rekrytera chefer och kvalificerade handläggare, det är många som är intresserade av att jobba i vår kommun. Jag ser med hopp på att vi ska hitta bra kandidater framöver, säger Sandklef.