Lennart Blomgren flyttade in i sitt hus på Slåttervägen i januari.

– Vi köpte huset i november förra året men hade inte en aning om att det skulle byggas hyresrätter här intill. Mäklaren gav inte den informationen och inte heller på kommunens hemsida hittade vi sådan information, säger Lennart Blomgren.

– Men nu vill jag veta om det skötts korrekt. På vilka grunder har man sålt tomter till byggföretag och sedan ändrat planen tre gånger.

Han har förståelse för behovet av små lägenheter men a– Vi vill inte ha insyn från hyreshusens balkonger tio meter från vår hörntomt, säger Lennart Blomgren som är nyinflyttad.

Lennart Blomgren flyttade in i sitt hus på Slåttervägen i januari.

– Vi köpte huset i november förra året men hade inte en aning om att det skulle byggas hyresrätter här intill. Mäklaren gav inte den informationen och inte heller på kommunens hemsida hittade vi sådan information, säger Lennart Blomgren.

– Men nu vill jag veta om det skötts korrekt. På vilka grunder har man sålt tomter till byggföretag och sedan ändrat planen tre gånger.

[fakta nr="2"]

Han har förståelse för behovet av små lägenheter men anser att det finns annan mark i centralorten att bygga tvåvåningshus på.

– Att bygga här i villabebyggelsen förstör hela områdets landskapskaraktär. Dessutom har vi investerat flera miljoner i vårt hus.

Protesterna och ständiga överklaganden om bygget av hyresrätterna på Frönäsgärde har lett till ett miljonunderskott för socialtjänsten, som tvingats göra dyra placeringar av framför allt människor med olika funktionsnedsättningar i andra kommuner.

Kommunchefen Christina Hedberg, ska träffa och lyssna på Lennart Blomgren och de boende i seniorvillorna på Slåttervägen den 4 september.

De överklagade först detaljplanen och när den vann laga kraft överklagade de bygglovet som samhällsbyggnadsnämnden gett Gnestahem klartecken för. Gnestahem avvaktar nu byggstarten till nytt besked kommer.

– Hur som helst är det viktigt att lyssna in de boende även om inriktningen är att det verkligen behövs fler hyresrätter i kommunen, framför allt ettor och tvåor. Denna tomt är lämplig anser planeringsenheten och kommunstyrelsen vilket även den fastställda detaljplanen anger, hävdar kommunchefen och hänvisar till sammanvägda bedömningar av enskilda och allmänna intressen som gjorts i detta fall.

Kommunalrådet Johan Rocklind (S) menar att olika bostadsformer behövs och därför byggs det i Gnesta med raketfart vilket kan upplevas som ett problem. Kommunalrådet menar att det ska göras med respekt och hänsyn till miljöer samtidigt "kan inte allt se ut som det alltid har gjort."

– Jag har förståelse för alla som kan uppleva att byggprojekt ändrar förutsättningarna oavsett det gäller en skogsdunge eller en stig. Men det är så det förändras.

Hur ser du på det faktum att det byggs så tätt?

– Jag tycker det är viktigt att det är tätt här ett par minuter från tågen, förskolor, skolor och centrum. Det är bra ur hållbarhetssynpunkt om fler kan pendla och det innebär även bättre handelsunderlag. Uppenbarligen har även många valt att flytta in och bo i den täta bebyggelsen.