Planeringen av en total ombyggnad av centrumkvarteret pågår som bekant för fullt. Kommunen har visat en del skisser, men det är ännu oklart hur området kring Stora torget och Strömmentorget ska se ut i detalj i framtiden.

En rejäl gågata, med utrymme för mindre butiker, tycker Gnestabon Tomas Westenberger borde finnas med i planerna. I det medborgarförslag han har skickat in i kommunen finns en karta med en möjlig dragning: från Postenhuset västerut mot brandstationen, parallellt mellan Torggatan och Västra storgatan.

– Andra mindre städer som Mariefred har ju gågator och det är alltid trevligt. Jag tänkte att det kunde vara en idé när man ändå ska bygga om alltihopa, säger Tomas Westenberger.

Han menar att husen borde byggas i sekelskiftsstil för att passa övrig bebyggelse, och att det gärna får göras plats för mindre butiker som blomsterhandlare och frisörer.

Hur duktig är du själv på att handla lokalt?

– Nja, jag handlar väl mat och sådär. Men min fru handlar gärna lokalt.

Tror du att du kan få något gehör för din idé?

– Det handlar väl mer om att sätta en boll i rullning, när de ändå ska bygga om centrum. Sen får man väl se om det blir något eller inte. Det vore kul med något där i alla fall, i stället för en bakgård som det är nu, konstaterar Tomas Westenberger.

Enligt kommunen kommer dock förslaget inte att behandlas, eftersom e-förslag nyligen har ersatt medborgarförslagen.