Två kommuner i Sörmland, Trosa och Gnesta, får betyget "bra" när Svenskt näringsliv bad företagare bedöma företagsklimatet i en enkät tidigare i år. Trosa brukar återfinnas i topp. Men i årets enkät backar kommunen, och avståndet ned till Gnesta, som fått bättre och bättre betyg i flera år, är nu försvinnande litet.

– Det finns som vanligt mycket att glädjas åt när det gäller Sörmland, konstaterar Svenskt näringslivs regionchef Björn Lindgren.

Han framhåller Gnesta och Flen som årets vinnare, även om Trosa fortfarande är ett föredöme för resten av länet.

Kommunalråden Johan Rocklind (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) var på plats när siffrorna presenterades på Gustavsviks kafé i Gnesta, och var av förklarliga skäl nöjda med enkätresultaten.

Dialog, lyhördhet och långsiktighet är nycklarna till framgång, enligt politikerna.

– Ett konkret exempel är byggprojektet på Storgatan som har varit jättetufft för många butiker. Men vi har haft en seriös dialog och är överens om var vi ska, säger Johan Rocklind.

En parallell enkät har även gått ut till politikerna, som fått svara på samma frågor. Här får Gnesta betydligt högre betyg än från företagarna, till skillnad från i till exempel Flen där politiker och företagare har en mer likvärdig bild av läget. Om det beror på ambitiösa målsättningar eller en övertro på den egna förmågan är oklart.

I andra änden finns Nyköping, som har halkat ned på sista plats i Sörmland och får ett betyg klart under rikssnittet.

– Vi har inlett ett stort internt förändringsarbete i kommunen med olika verksamheter för att utveckla kommunens servicetänk mot företagare, säger Maria Karlsson, näringslivschef i Nyköping.

Enligt Björn Lindgren är den vanligaste kontakten mellan företag och kommun tillstånds- och tillsynsärenden, som berör omkring 45 procent av alla företag. Här är det viktigt med en tydlig och förutsägbar process, menar han.