Efter nyår tillträder de nya nämnderna i Gnesta och den nya mandatperioden är i gång på allvar. Nytt, utöver ledamöterna i nämnderna, är att vuxen- och omsorgsnämnden byter namn till socialnämnden. Ett nytt parti tar också plats i Gnestapolitiken då Feministiskt initiativ för första gången får plats i fullmäktige i Gnesta.

Liksom på många andra orter var det svårt att hitta en styrande majoritet i Gnesta. Förra mandatperiodens styrande partier, S och M, tappade mandat och har inte längre majoritet. Men de valde att fortsätta ändå. Som stöd har de numera det ledande oppositionspartiet Centerpartiet med Håkan Ekstrand i spetsen som avlönat oppositionsråd. Centerpartiet har lovat att ge sitt stöd till det budgetförslag som Socialdemokraterna och Moderaterna gemensamt lägger fram. Den övriga oppositionen är splittrad mellan SD med fem mandat, V med två, MP med två, L och Fi med ett mandat vardera.

Medelåldern i Gnesta kommunfullmäktige är 50 år. Sju personer är 65 år eller äldre, men endast fem personer är under 35.

Artikelbild

Krister Vestman (SD), 67 år, Stjärnhov. Pensionär.Ledamot i kommunfullmäktige.

14 av kommunfullmäktiges 31 ledamöter bor i Gnesta tätort, övriga bor på landsbygden och ett fåtal inne i Björnlunda eller i Stjärnhov. Ingen av fullmäktigeledamöterna bor i Laxne.

Om inte annat anges nås politikerna på Gnesta kommuns mejladress: fornamn.efternamn@gnesta.se

Flest mandat har Socialdemokraterna med åtta ledamöter i fullmäktige:

Moderaterna har sju mandat i kommunfullmäktige i Gnesta:

Artikelbild

Sami Smedberg (S), 46 år, Gnesta. Byggnadsarbetare.Ledamot i kommunfullmäktige.

Centerpartiet sitter i opposition, men stödjer Moderaterna och Socialdemokraternas budgetförslag. Partiet har fem mandat:

Sverigedemokraterna har också fem mandat i fullmäktige:

Artikelbild

Camilla Lissner (L), 53 år, Gnesta. Kulturgeograf.Ledamot i kommunfullmäktige.

Miljöpartiet har två mandat:

Även Vänsterpartiet har två platser i fullmäktige:

Artikelbild

Anders Oscarsson (S), 67 år, Gnesta. Senior.Ledamot i kommunfullmäktige, förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Liberalerna har ett mandat:

Och Feministiskt initiativ har kommit in med ett mandat i fullmäktige: