En Gnestakille har dömts till 35 timmars samhällstjänst efter att ha misshandlat en klasskamrat på Nyköpings gymnasium.

I början av året så ska eleven som beskrivs som en lugn och tillbakadragen kille ha blivit så arg att det "svartnade för ögonen" när klasskamraterna retades och slutligen tog hans mössa. Med en penna i handen slog han klasskamraten i huvudet och handen tre – fem gånger.

Eftersom klasskamraten som tog mössan gick och satte sig vid sin bänk långt bak i klassrummet så anser tingsrätten att det inte finns skäl till nödvärn.

Gnestakillen tvingas även betala 5 000 kronor i skadestånd för kränkning av sin klasskamrat.

Överklagan av domen kan ske innan 28 maj.