Ett på förhand ganska okontroversiellt ärende om uppdaterad arbetsordning för kommunfullmäktige ledde till en intensiv debatt på Elektron på måndagskvällen. I en bisats i underlaget fanns ett förslag om att förändra allmänhetens frågestund: för att få komma och ställa en fråga ska den skickas in skriftligt tolv dagar innan fullmäktiges möte.

Gränsen ändrades till fem dagar, men förändringen röstades igenom efter att Vänsterpartiet begärt votering.

– Gnesta är inte New York. Det är ett litet samhälle och vi behöver vara nära våra medborgare, säger Anders Simme (V).

Artikelbild

| Anders Simme, gruppledare Vänsterpartiet Gnesta

– Det här kommer att uppfattas som att vi vill hålla medborgarna ifrån oss, fortsätter Lena Staaf (V).

Motiveringen till förändringen är att medborgare som ställer frågor ska få ordentliga svar. S och M menar att det har hänt att Gnestabor kommit till fullmäktige med spörsmål, och att ingen i rummet har kunnat svara.

– Det är viktigt med öppenhet, men det finns enklare vägar än att ta sig till ett fullmäktigemöte. Det här är en chans att få kvalitativa svar, inte bara ett "tack för frågan", säger Ann-Sofie Lifvenhage (M).

– Under min tid här har det inte hänt en enda gång att någon kommit med en fråga. Om folk ska engagera sig så behöver vi underlätta, inte försvåra, tycker Gustav Edman (MP).

Artikelbild

| Gustav Edman, gruppledare Miljöpartiet Gnesta

V, MP och FI röstade nej till förändringen, medan C, L och SD gick på majoritetens linje.