Några dagar efter julafton förra året ringde den frustrerade pappan socialen. Han ville få till ett samarbetsavtal med mamman för att få träffa deras gemensamma barn som han inte sett sedan september. Enligt domen i Nyköpings tingsrätt är det utrett att mannen fällt uttalandet: "Ska jag behöva slå ihjäl morsan för att få träffa mitt barn?"

Socialsekreterarna kallade till sig barnets mamma och berättade om samtalet. Kvinnan blev rädd och vågade inte bo hemma på flera dagar, hon sov dåligt och gick till psykolog.

Två lekmannadomare friar nu mannen med motiveringen att hans uttalande framstår mer som ett uttryck för frustration än som ett allvarligt menat hot. Rättens ordförande och den tredje lekmannadomaren ville fälla.