Gnestahems planerade bygge vid Åkervägen på Frönäs gärde har blivit en långdragen process som SN rapporterat om flera gånger tidigare.

De 44 hyresrätterna skulle enligt plan vara färdigbyggda redan förra året, men ihärdiga protester från boende i närheten har gjort att projektet dragit ut på tiden rejält. Tidigare i år istället överklagat bygglovet.

Den utdragna tvisten har nu fått ekonomiska konsekvenser för kommunen. Vuxen- och omsorgsnämnden redovisade nyligen en prognos för året, och under punkten "övrigt" räknar man med kostnader på 7 miljoner kronor över budget.

Artikelbild

| En skiss över Gnestahems projekt, som omfattar 44 hyresrätter. Den ursprungliga planen var att husen skulle stå klara för inflyttning förra året, men någon spade har inte satts i marken ännu.

Anledningen till underskottet ska bland annat vara externa placeringar som kommunen tvingats göra. Personer i behov av bostad som enligt planen skulle placeras i lägenheterna vid Åkervägen har alltså istället placerats i andra kommuner, vilket kostar mer pengar.

– Förra året hade vi en ordentlig volymökning på personer som behöver bostad och stöd från oss, säger Ann Malmström, förvaltningschef.

Det handlar främst om personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Hur mycket en enskild placering kostar kan variera kraftigt, enligt Malmström.

– Det kan vara allt från 1 000 till 14 000 kronor per dygn, det beror alldeles på behovet. Men med de summorna går det rätt fort att komma upp i miljonbelopp.

– Alla har rätt att överklaga, det är ingen som gjort något fel. Jag kan bara känna att det ställer till det lite för oss, fortsätter Ann Malmström.

Anders Gustavsson bor i ett hus som gränsar till den tomt där Gnestahem vill bygga hyresrätter, och är den som överklagat bygglovet.

– Det är beklagligt att kommunens kostnader belastas, men det är en planeringsfråga som de får ta ansvar för. Jag kan inte påstå att vi känner någon skuld i det alls, säger Gustavsson.

Han har fortfarande synpunkter på vad som ska byggas, men accepterar utfallet av detaljplaneprocessen. Nu är det istället risken för översvämningar som oroar.

– Det finns tydliga brister i planerna för att hand om dagvattnet, menar Anders Gustavsson.