I mars gjorde Gnestahem en undersökning bland sina hyresgäster, som drygt 70 procent av de tillfrågade svarade på. Resultatet blev att bolagets så kallade nöjd kund-index steg från 71 till 73 i år.

44 allmännyttiga bostadsföretag runtom i landet deltog i undersökningen, och Gnestahem placerar sig på en tredjeplats.

– Nu ska jag skryta lite, det går bra för Gnestahem, konstaterar Hans Persson, vd på Gnestahem och Gnesta förvaltnings AB.

Högst betyg ger hyresgästerna i kategorin bemötande vid felanmälningar. De boende är dock inte lika nöjda med vinterskötseln och hur väl hissarna fungerar, där betygen har sjunkit något sedan den förra undersökningen.

Enligt bolaget var den genomsnittliga kötiden för att få en lägenhet i Gnesta 3,5 år förra året. För sex år sedan krävdes det bara drygt ett års kötid för att få ett kontrakt, och siffran har stigit stadigt sedan dess. Ökningen tros bland annat bero på att åldersgränsen för att ställa sig i kö sänktes till 16 år nyligen.

En annan faktor som har spelat in är att Gnesta har lyckats fixa förstahandskontrakt till alla nyanlända i kommunen, något som få andra kommuner har klarat av.

Hans Persson är stolt över att Gnestahem har klarat av det, samtidigt som allt fler hyresgäster alltså är nöjda med bolaget.

– Det finns lite av en myt att det här inte går att lösa, men vi har visat att det går i Gnesta, menar Persson.

Just nu står 3 807 personer i Gnestahems kö, och över hälften är främst intresserade av ettor och tvåor.

Gnestahem gick med vinst förra året och klarade sina finansiella mål. Även Gnesta förvaltnings AB, som bland annat äger kommunens skolor, visade svarta siffror för första gången på länge "av egen kraft". Enligt Hans Persson beror det till stor del på nya intäkter från simhallen vid Frejaskolan.