Per Lexell ingick avtal med kommunen hösten 2017 om projektet med en ny gång- och cykelbana från centralorten till Klämmingsbergsbadet.

Först i juli 2018 blev det dags för byggstart då kommunen kontaktade Per Lexell med en fråga om var någonstans han ville att matjorden skulle schaktas. Ingenstans, svarade han.

– Det visade sig att kommunen skrivit ett dåligt avtal där de glömt bort Trafikverkets vägdike. Trots det skrev vi ett nytt grundavtal men jag tycker fortfarande att hela tänket är märkligt. Varför ska Gnestabor föredra att springa och cykla längs en hårt trafikerad väg i stället för längs sjön?

– Kommunens största önskan verkar vara en cykelbana bredvid bussar och lastbilar på en hårt trafikerad väg. De verkar ha missat helheten. Det har blivit en principsak av någon outgrundligt skäl.

Per Lexell med flera markägare har erbjudit sig att bygga en gång och cykelbana åt kommunen, från Frustuna kyrka utmed sjön fram till Södertuna. Därefter kan man cykla längs gärden fram till Kattnäs.

Kommunen har dock avböjt förslaget med argument om dålig bärighet samt viss överfallsrisk på grund av skymd sikt med buskar och träd.

– Vi hade en omröstning i FB-gruppen Gnesta tillsammans där 122 personer röstat på vårt förslag i stället för kommunens förslag om en cykelbana längs Mariefredsvägen som fick 31 röster.

Patrik Nissen, samhällsbyggnadschef i Gnesta kommun, är nöjd med att hela cykelleden är förhandlad och påskriven.

– Utsättningen av cykelleden är bokad till den 4 september. Avtalet vi har nu följer samtidigt sträckningen av Sörmlandsleden, skriver Patrik Nissen.

– När det gäller Trafikverkets dike så har det inte glömts bort, tjänstemännens uppdrag från politiken har varit att utreda cykelled längs med del av ledningssträckningen av Laxnelänken utanför vägområdet (diket ligger inom vägområdet).

När det gäller förslaget om att dra cykelleden längs Frösjön så konstaterades det i ett tidigt skede att det var olämpligt och mycket dyrare, menar Patrik Nissen.

– Detta på grund av bland annat brant terräng och att markförhållanden tyder på dålig bärighet och att det är ett strandskyddsområde. Dessutom skulle vägen upplevas som otryggare för bland annat våra barn och unga, hävdar Nissen.