Linus Källanders föräldrar var gröna pionjärer på alternativa odlingsformer långt innan dessa fick benämningen "ekoodling", så värderingarna om ett hållbart samhälle har han fått med bröstmjölken.

– Det är väl därför vi bosatt oss i Gnesta - mellan stad och land, nära gården i Katrineholmstrakten men även till jobbet i Stockholm. Tågpendlandet fungerar - för det mesta, säger Linus Källander, som jobbar på regeringskansliet i delegationen för unga och nyanlända till arbete.

Sedan i våras är Linus Källander även styrelseordförande för en av de stora spelarna kring ekomat, miljömärkningsorganisationen Krav.

– Jag ser hållbarhets- och miljöperspektiven som en del av ett paraply intimt förknippat med mänskliga rättigheter och demokrati. Särskilt i fattigare länder där ens försörjning ofta är beroende av lantbruket, menar Linus som tidigare haft uppdrag för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, och dess arbete med demokratirörelsen i Zimbabwe.

Krav-märkningen är ett enkelt sätt att göra skillnad genom sitt val, hävdar Linus.

– Vi påverkar klimatet oavsett om vi vill eller ej så Krav-märkningen kan ändå vara ett enkelt sätt för alla att göra ett medvetet val. För både konsumenter, producenter och dagligvaruhandeln.

Många bönder klagar över att det kostar för mycket att bli Kravmärkt gård. Hur ser du på det?

– Det ska kosta lite mer för det är inte heller meningen att det ska vara för lätt att bli Krav-märkt. Om ribban sänks för mycket så urholkas ju själva innebörden. Det är viktigt att höja värdet på sin mat.

– Just nu har trenden vänt. Vi har inte ökat i samma takt som tidigare för efter sommarens torka så väljer folk kanske hellre lokalt till bekostnad av Krav. Man stödjer och prioriterar svensk jordbruk men i den bästa av världar är det både och.

En ny internationell studie visar att ekoodling är sämre för klimatet eftersom ekoodlingen kräver mer jordbruksmark. Skog måste avverkas för att ge plats för odling, så odling av eko-ärtor innebär mer än hälften så mycket koldioxidutsläpp. Hur ser du på det?

– Det är två olika sätt att hantera produktion på och för att öka avkastningen på. Vi försöker hitta andra metoder som att försöka ta fram olika ekologiska spannmålssorter som kan ge mer än en skörd om året.

Linus Källander är ändå optimistisk inför klimatfrågan eftersom den kravcertifierade produktionen fortsätter utvecklas.

– Ekologisk odling har andra mervärden som att den är fri från naturfrämmande bekämpningsmedel och har högre krav inom djurhållning.