"Kan du lova att försöka handla lokalt så mycket som möjligt i offentliga upphandlingar?" Det är frågan från Pierre Tolf på SN:s valplattform #kandulova.

Pierre Tolf pekar bland annat på miljöpåverkan där hemtjänsten använder bilar som är köpta i Nyköping och lämnas in på service där – i stället för att servas i Gnesta och gynna lokala företag.

Fem av partierna har hittills svarat – och alla vill gärna göra det, men hänvisar till att offentlig upphandling inte alltid underlättar förfarandet. Både miljöfrågan och det lokala näringslivet hänvisas till i svaren.

"Med rätt kravställning kan kommunen hitta rätt", skriver Miljöpartiets Gustav Edman. "Vi vill ställa högre krav för inköpen till kommunens kök och mat", fortsätter han – och avslutar:

"Att servera billigt utländskt kött som framställts genom att proppa friska djur fulla med antibiotika - det är inte rimligt."

Sverigedemokraternas Maria Richthoff vill att kommunen prioriterar närodlat i så stor mån som möjligt.

"Vi anser att man absolut ska gynna lokala aktörer i första hand", skriver Richthoff.

Moderaternas Ann-Sofie Lifvenhage skriver:

"Vi lovar att även fortsättningsvis lyfta fram det lokala näringslivet i så stor utsträckning som möjligt" – och säger också att hon och kommunen gärna tar till sig av tips från andra kommuner som är framgångsrika när det gäller att köpa närodlat.

Johan Rocklind skriver att EU:s regelverk ibland gör det svårt att välja lokalproducerat.

"Men då får vi försöka hitta nya vägar, och lära oss av de som lyckats bättre", skriver Rocklind.