En miljömedveten Gnestabo som vill vara anonym har kontaktat kommunen eftersom hen verkligen saknar en hushållsnära källsortering till och med i centralorten.

– Vi har ingen egen miljöstuga intill huset som många andra i centrum så när jag ska lämna kartong, plast, glas, metall och batterier får jag kånka stora kassar tvärs över halva byn, ofta i två omgångar. Det är osmidigt och tar onödigt mycket tid, tycker Gnestabon.

– Och hur ska äldre människor utan bil och möjlighet att släpa kassarna en kilometer göra?

Återvinningsstationerna vid Ica och Stopp är ofta överfulla och skräpiga, precis som på många andra orter i landet. Vilket är skälet till att regeringen i somras införde en ny reform kring källsorteringen.

– Reformen innebär att det blir lätt att göra rätt. Det ska inte vara en börda att göra sig av med sitt källsorterade material. Insamlingen ska därför göras nära hemmet. Vi vet att fler sorterar mer om det blir enklare, säger miljöminister Karolina Skog.

Till och med i år har källsorterat förpackningsmaterial och tidningar lämnats vid återvinningsstationerna som Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarat för. Utöver det så har vissa flerfamiljshus på eget initiativ infört sortering i miljöhus. Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen betalar då för hämtning av soporna, något som senare läggs på hyran/avgiften.

I vissa kommuner som Södertälje har man även infört källsortering vid villor via flerfackskärl, där fastighetsägaren ofta betalar lite extra för den tjänsten.

– Förra året fick jag ett uppdrag av kommunstyrelsen i Gnesta kommun att utreda hur vi skulle kunna införa fastighetsnära insamling här. Men i somras antog regeringen den nya lagen som innebär att alla i Sverige ska få bostadsnära insamling av källsorterat förpackningsmaterial, säger Elin Franzon, miljöansvarig i Gnesta kommun.

Enligt de nya reglerna är kommunerna förbjudna att införa fastighetsnära källsortering och har heller ingen rätt att säga till hur systemet ska utvecklas. Det kommer ligga på en extern aktör och troligtvis kommer den att vara FTI, tror Elin Franzon.

Det är förpackningsindustrin själv som ska stå för kostnaderna av det nya systemet som ska införas i etapper från 2021 till 2025.

– Ju mer förpackningar en produkt har, desto mer får producenten betala till systemet och i slutändan kommer kostnaderna för produkten att öka. Det blir helt enkelt ovärt och leder förhoppningsvis till att färre onödiga förpackningar produceras, hoppas Franzon.

– Eventuellt kommer återvinningsstationerna att försvinna helt. Den hushållsnära hämtningen av källsorterat förpackningsmaterial och tidningar kommer vara helt avgiftsfri för villor och flerfamiljshus. Det innebär att de som köper produkter är de som faktiskt betalar för att dessa sedan samlas in.