Företaget GMT sociala tjänster AB har fått grönt ljus att bedriva familjehem i Gnesta. Enligt den bedömning som gjorts anses företaget vara lämpligt att bedriva verksamheten, då goda kunskaper och ekonomiska resurser finns för att bedriva hemmet.

Det har det tidigare cirkulerat oseriösa aktörer inom familjehemsbranschen, många uppkom i samband med Europas migrationskris. Dagens Nyheter har tidigare gjort en granskning av familjehem. Där det visa sig att ett av sju nystartade familjehemsföretag har personer i styrelsen som är dömda för brott. Allt från vapen- och dopningsbrott till misshandel och rån fanns i registren. Vilket har medfört att det idag krävs särskilt tillstånd av IVO för att bedriva en sådan verksamhet.