Det var en ansökan om ersättning för utbildningskostnader för tre asylsökande barn som Migrationsverket avslog. Anledningen ska ha varit att barnen flyttat och bott i Flen under den aktuella perioden.

Gnesta kommun å sin sida höll inte med, utan menade att barnen inte alls bott i Flen, och överklagade beslutet.

Nu har förvaltningsrätten avslagit Gnestas överklagan. Enligt domen har kommunen inte kunnat bevisa att barnen bodde i Gnesta, och att kommunen därmed hade ansvaret för deras utbildning.

Enligt Gnesta kommun handlar det om omkring 40 000 kronor i ersättning som man i och med domen gick miste om.