Arbetsmiljöverket besökte i januari och början av februari två äldreboenden, hemtjänsten och centrala förvaltningen för äldreomsorgen i Gnesta. Inspektionerna är en del av regeringens genomlysning av arbetsmiljön i kvinnodominerade yrken, som pågår till 2019.

Resultatet, som nu har skickats till Gnesta kommun, är en lång lista med brister och krav på åtgärder. Det handlar främst om olika rutiner som inte finns på plats eller som måste bil tydligare.

Bland annat skriver myndigheten att kommunen måste upprätta skriftliga rutiner för att säkerställa en bra arbetsmiljö hemma hos personer som har hemtjänst, och att enhetscheferna inom äldreomsorgen behöver mer utbildning kring hur man förebygger ohälsosam arbetsbelastning.

Totalt är det 26 olika brister som behöver åtgärdas, enligt Arbetsmiljöverkets inspektionsrapporter.

Åsa Ekgren arbetar på Ekhagens äldreboende i Björnlunda, och var med under inspektionerna som huvudskyddsombud. Hon tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket har gjort en ordentlig kontroll.

‒Det var inga konstigheter alls egentligen, det var saker som man visste att de skulle slå ned på. Det var ingen brist som var särskilt allvarlig. Man får se det som positivt att de kommer, göra om och göra rätt.

Hur skulle du beskriva arbetsmiljön generellt inom äldreomsorgen i Gnesta?

‒Det är klart att personalen tycker att det är stressigt. Sen om det beror på för lite personal eller bristande rutiner som verket nu har tittat på återstår att se.

Förvaltningschefen Ann Malmström skriver i ett mejl till SN att hon välkomnar inspektioner från andra myndigheter:

"Det ger oss verkligen möjlighet att kvalitetssäkra och utveckla verksamheterna och arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har vart mycket professionella och vi har haft mycket bra möten och dialog. Vi kommer att samordna arbetet med åtgärderna som ska vidtas med HR centralt och huvudskyddsombud."

Den 15 maj ska kommunen ha åtgärdat bristerna och skickat ett svar till Arbetsmiljöverket.