Som tidningen rapporterat om tidigare upplever ett fåtal grannar intill Dansutskolan att ljudnivåerna steg rejält när förskolebarrackerna försvann och ersattes av en fotbollsplan förra året.

En ljudmätning har gjorts, och den visade på omkring 55 decibel. Det finns inga gränsvärden för lekande barn, men industriverksamhet får inte överskrida 50 decibel.

Formellt är det samhällsbyggnadsförvaltningen som förelägger Dansutskolan att göra en ny mätning inne i grannarnas sovrum. Uppenbarligen vill man ha mer på fötterna innan ett beslut fattas i den här frågan. Grannarna har tidigare uttryckt önskemål om att få till ett bullerplank mellan fotbollsplanen och villorna.