Det var i slutet av maj som Gnestafamiljen besökte restaurangen. Några timmar senare insjuknade tre av dem i magsjuka med både kräkningar och diarréer. Familjen beslutade sig för att skicka in ett ärende till kommunens miljöenhet. De misstänkte matförgiftning. De tre som insjuknade hade inte ätit samma mat, men däremot hade hela familjen ätit av bröd och smör.

Miljöenheten gjorde en tillsyn på restaurangen efter att ärendet kom in. Under sitt besök på restaurangen kunde de inte hitta några brister kopplat till bristande livsmedelhygien hos restaurangen. Ärendet har därför avslutats, eftersom man inte kunnat hitta en specifik orsak till familjens insjuknande.