Kvällen inleddes med en diskussion om pendeltågstiderna på helgerna och Lena Staaf (V) ställde frågan vad det politiska styret gör för att utöka avgångarna på helgerna. Kommunalrådet Ann-Sofie Lifvenhage (M) svarade att frågan är viktig och har tagits upp i möten med Kollektivtrafikmyndigheten flera gånger.

Därefter klubbades budgeten för 2019 och den ekonomiska uppföljningen för 2018 likaså. Gnesta fick också en ny översiktsplan.

Inget skapade någon längre debatt. Bara Vänsterpartiet hade några frågor om och invändningar till budgeten och Lena Staaf (V) föreslog ytterligare 2 miljoner kronor till socialnämnden, eftersom hon tror att det blir svårt att klara sig med de pengar som föreslagits med tanke på de underskott som har präglat nämndens arbete i år. Ingen annan hade några synpunkter på det budgetförslag som Socialdemokraterna och Moderaterna gemensamt hade lagt fram. Både oppositionsråd Håkan Ekstrand (C) och Camilla Lissner (L) uttalade sitt stöd till förslaget.

Och den nya översiktsplanen klubbades helt utan debatt. Bara kommunalrådet Johan Rocklind (S) konstaterade att "bättre än så här blir det inte".

Kvällens längsta debatt hölls i stället om förslaget att införa e-förslag och ta bort medborgarförslagen i Gnesta. Flera ledamöter, bland andra Gustav Edman (MP), yrkade på återremiss för att ytterligare utreda vad förslaget faktiskt skulle innebära och hur det ska utformas. Vem ska få lämna ett e-förslag, hur många andra måste ge sitt stöd till förslaget för att det ska tas upp var några frågor som han tyckte skulle ha ett svar innan beslutet klubbades. Lena Staaf (V) ville att medborgarförslagen skulle finnas kvar parallellt en tid för de personer som inte har fått fiber indraget eller för dem som inte känner sig bekväma med datorer.

Även Marie Klasson (C), röstade för en återremiss.

– Har vi fiber överallt? Kan alla hantera en dator? Är det här verkligen för alla? Kanske behöver vi ha olika sätt, sade hon från talarstolen.

Till sist blev det votering och det stod klart att den skulle avgöras samma kväll. Därmed beslutades att ta bort medborgarförslagen i Gnesta kommun från årsskiftet och införa e-förslag.

Kvällens andra långa debatt handlade om politikernas arvoden. Enligt förslaget skulle de skrivas upp, men Lena Staaf hade invändningar och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet som ändå klubbades.

Vänsterpartiet jämförde med övriga kommuner i liknande storlek och ansåg att Gnesta ligger högt med två kommunalråd som har vardera 85 procent av riksdagsarvodet (knappt 57 000 kronor i månaden).