Nästa år får skolorna i Sörmland dela på 116 miljoner kronor – pengar som ska gå till att bryta ojämlikheten i skolan. De kommuner som har störst behov av stöd prioriteras.

– Staten tar nu ett större ansvar för skolans likvärdighet, med mer resurser till alla men allra mest till de skolor som behöver det mest. Samtidigt ställer vi krav på att kommuner och friskolor inte skär i skolan, pengarna ska nå fram till klassrummet och eleverna får mer tid med sina lärare, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

I Trosa är Socialdemokraterna och Moderaterna oense om hur fördelningssystemet mellan skolor och till elever som behöver extra stöd ska se ut, rapporterar SR Sörmland.

Socialdemokraternas Magnus Johansson hävdar dåligt politiskt ledarskap innebär att svaga elever får för lite stöd medan Moderaternas starke man Daniel Portnoff menar att i Trosa har man en modell där rektorerna och skolorna avgör var resurserna ska sätta in.

Christina Thunberg, skolchef i Gnesta kommun, skriver i ett mejl till SN att det är för tidigt att säga hur det ekonomiska tillskottet bör användas. Först i nästa vecka vet hon mer efter att ha resonerat med berörda.

Regeringens jämlikhetssatsning kommer att ge landets alla skolor en statlig förstärkning med 6 miljarder kronor årligen.